Фотогалерея
Популярні новини
Архів новин
Жовтень 2023 (1)
Вересень 2023 (8)
Серпень 2023 (8)
Липень 2023 (1)
Червень 2023 (5)
Травень 2023 (11)
» » Звернення до голови Вінницької обласної державної адміністрації Мовчана І.М.

Звернення до голови Вінницької обласної державної адміністрації Мовчана І.М.

Вінницький обком Профспілки працівників освіти і науки інформує Вас про те, що Департаментом фінансів облдержадміністрації за результатами засідання колегії 5 вересня 2013 року було дано доручення № 02-3-19/915 від 10.09.2013 р. начальникам фінансових управлінь райдержадміністрацій, яким зобов’язано перевірити та детально проаналізувати стан мережі, штатів та контингентів закладів освіти на 2013-2014 навчальний рік та привести штатну чисельність педагогічних ставок у відповідність до наявного фонду заробітної плати, об «єднати класи з низькою наповнюваністю дітей.
Зазначене доручення не відповідає чинному законодавству з наступних підстав.
Відповідно до ст.35 Закону України «Про загальну середню освіту» управління системою загальної середньої освіти здійснюється органами виконавчої влади в сфері освіти та районними державними адміністраціями, а також органами місцевого самоврядування.
У ст. 36 цього закону зазначено, що одним з основних завдань органів управління освітою є прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі ЗНЗ відповідно до освітніх потреб громадян.
Штатні розписи комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів ЗНЗ, затверджених центральним органом виконавчої влади, про що зазначено у ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту».
Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України №1205 від 06 грудня 2010 року, яким зобов’язано керівників закладів освіти привести штати у відповідність до Типових до 01.09.2012 р.
Всі штати ЗНЗ області були приведені у відповідність до Типових на цю дату.
Отже, потреби скорочувати штати шкіл в даний час немає.
Навчальний рік ЗНЗ розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Отже, станом на 1 вересня 2013 р. в кожному районі сформовано мережу ЗНЗ, затверджено штатні розписи.
Відповідно до п.4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. №102, посадові оклади працівникам встановлюються керівниками закладів освіти, педагогічним працівникам при тарифікації за наслідками атестації. Тарифікаційні списки затверджуються за погодженням із профспілковими комітетами шкіл не пізніше 5 вересня і подаються органу управління освітою.
Зміна розмірів ставок й посадових окладів педагогічних працівників протягом року провадиться в порядку, передбаченому п.5 Інструкції, а саме: при зміні мінімальної заробітної плати в Україні, при присвоєнні наукового звання тощо.
Педагогічне навантаження вчителя обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою, про що зазначено у ч.2 ст.25 Закону України «Про загальну середню освіту».
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. Отже, об’єднання класів з більшою наповнюваністю є протизаконним. Також об’єднання класів серед навчального року вплине на зменшення об’єму педагогічного навантаження вчителів шкіл, що порушує п.4 Інструкції, п.2 ст.25 Закону України «Про загальну середню освіту».
Керівники ЗНЗ не зможуть забезпечити умов оплати праці педагогічних працівників, передбачених трудовими договорами, а саме виконати вимоги ст. 21 КЗпП України.
Крім того, про зміну умов оплати праці в бік зменшення працівники мають бути попереджені за два місяці, що передбачено ст. 32, 103 КЗпП України.
Відповідно п.81 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. №102, якщо протягом навчального року навчальне навантаження вчителя зменшується з незалежних від нього причин (зміни в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року виплачується середня місячна заробітна плата, встановлена на початку цього навчального року. Станом на 1 вересня вже проведена тарифікація педпрацівників на 2013-2014 навчальний рік. Отже зменшувати навантаження, встановлене на початок навчального року, неможливо.
Крім того, об’єднання класів призведе до поділу класів на групи при вивченні окремих предметів згідно наказу Міністерства освіти і науки України №126 від 20.02.2002 р. При незначній економії не буде вистачати місць в класах, виникнуть проблеми з меблями та іншими засобами навчання, будуть порушені санітарні норми.
Пряме втручання Департаменту фінансів ОДА в роботу органів управління освітою, видання окремого доручення, яке не відповідає чинному законодавству, викликало обурення членів профспілки та створило потужну соціальну напругу в колективах навчальних закладів.
Вимагаємо негайного скасування даного доручення, оскільки воно не відповідає чинному законодавству і не може бути виконаним серед навчального року.Голова облорганізації Профспілки
працівників освіти і науки С.Г.Пугачов